The sound of silence

The sound of silence

Geluiddempers


 


 

Schoorsteen voorzien van speciale resonantie-koelissen t.b.v. stofrijke lucht en diverse geluiddempers t.b.v. de ventilatielucht

 


 

Geluiddemper t.b.v. luchtafvoer koeltoren

 Kwartlabda koelissen, nagenoeg ongevoelig voor vervuiling en eenvoudig te reinigen


 

Geluidgedempte luchtafvoer productiehal

 


 

Geluiddemper voedingsmiddelen-industrie

 

Geluiddempers ten behoeve van ventilatie

Hydro Extrusion Lichtervelde N.V. (België)